Input:

139/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, platné do 23.4.1948 Archiv

č. 139/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé, platné do 23.4.1948
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 19. října 1945
o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Národní banka Československá se sídlem v Praze vykonává činnost cedulové banky na celém státním území.
§ 2.
(1)  Slovenská národní banka v Bratislavě se stává ústavem Národní banky Československé a označuje se jako „Národná banka Československá, oblastný ústav pre Slovensko”.
(2)  Pokud se v předpisech z doby nesvobody mluví o Slovenské národní bance, třeba tím rozuměti Národní banku Československou.
§ 3.
Národní banka Československá vykonává svoji činnost v zemích České a Moravskoslezské podle zákona ze dne 14. dubna 1920 č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, ve znění předpisů tento zákon měnících a doplňujících, a na Slovensku podle ustanovení vládního nařízení ze dne 4. dubna 1939, č. 44 Sl. z., o Slovenské národní bance.
§ 4.
(1)  Národní banku