Input:

138/1969 Sb., Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě Garance

č. 138/1969 Sb., Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
VYHLÁŠKA
Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 28. listopadu 1969
o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
Federální výbor pro dopravu a hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 8 odst. 1 zákona č. 57/1950 Sb., o úpravě podnikání v silniční dopravě, podle § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, a podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách, a podle § 395