Input:

138/1961 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 138/1961 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Usnesení
Národního shromáždění
ze dne 30. listopadu 1961
o schválení zákonného opatření předsednictva