137/2017 Sb., Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

137/2017 Sb.  Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 137/2017 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. března 2017
o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice
Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského místa Lednice.
§ 2
Lázeňské místo
(1) Stanovuje se lázeňské místo Lednice.
(2) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Lednice na Moravě.
(3) Území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky v měřítku 1 : 50 000 s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru