Input:

137/1949 Sb., Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče Garance

č. 137/1949 Sb., Zákon o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o názvu ministerstva sociální péče a pověřenectva sociální péče.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Název ministerstva sociální péče zní „ministerstvo práce