Input:

137/1948 Sb., Zákon o postátnění Československého rozhlasu, ve znění účinném k 8.2.1964 Garance

č. 137/1948 Sb., Zákon o postátnění Československého rozhlasu, ve znění účinném k 8.2.1964
ZÁKON
ze dne 28. dubna 1948
o postátnění Československého rozhlasu.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/1952 Sb.
(k 1.5.1953)
mění
17/1964 Sb.
(k 8.2.1964)
ruší § 3
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1)  Na československý stát přecházejí veškerá práva a závazky „Českého rozhlasu, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze” a „Slovenského rozhlasu, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom v Bratislave”.
(2)  Přechod knihovních práv podle odstavce 1 zapíší knihovní soudy na návrh ministerstva informací s odvoláním na tento zákon. Obdobně se provede vyznačení přechodu práv v úředních rejstřících a seznamech.
§ 2.
(1)  Společnosti, uvedené v § 1, odst. 1, zanikají bez likvidace a soudy na návrh ministerstva informací provedou výmaz v obchodním (firemním) rejstříku s odvoláním na tento zákon.
(2)  Veškerá práva a povinnosti společníků ze společenského poměru k společnostem, uvedeným v § 1, odst. 1, zanikají. Dosavadním společníkům nepřísluší