Input:

137/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami Garance

č. 137/1947 Sb., Vyhláška, kterou se vyhlašuje zrušení vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
VYHLÁŠKA
ministra výživy
ze dne 26.července 1947,
kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17.května 1945, č. 6 Sb.,