Input:

136/1969 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb. Archiv

č. 136/1969 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 4. prosince 1969
o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
Federální ministerstvo financí stanoví k provedení § 325 až 344 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a ustanovení § 17 a § 22 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví:
Článek I
Vyhláška č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb., se mění takto:
1. Ustanovení § 17 zní:
„Vklady na obyčejných vkladních knížkách se úrokují 2 %. je-li smluvena pro výběry vkladů šestiměsíční výpovědní lhůta, prokují se tyto vklady 3 %, a je-li smluvena dvanáctiměsíční výpovědní lhůta, 4 %.“
2. Ustanovení § 18 zní:
„(1) Výpovědní lhůta pro výběry může být smluvena jen při vzniku vkladového vztahu. Spořitelna poznamená sjednání výpovědní lhůty ve vkladní knížce.
(2) Vklad s výpovědní lhůtou může vkladatel vybrat zčásti nebo zcela i před uplynutím výpovědní lhůty nebo bez předchozí výpovědi. Z částek takto vybraných je vkladatel povinen zaplatit spořitelně náhradu za nedodržení výpovědní lhůty, a to
 
u vkladů s šestiměsíční výpovědní lhůtou
1 Kčs
a u vkladů s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou
1,50 Kčs

z každého i započatého 1000 Kčs za každý i započatý měsíc, o který se vklad vyplatí před uplynutím lhůty. Nebyla-li výpověď vůbec dána,

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací