Input:

135/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 135/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť, platné do 31.12.1965
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 31. srpna 1960,
kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ústřední radou odborů a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 1 odst. 2 vládního nařízení č. 28/1960 Sb., o dodatkové dovolené zaměstnanců:
§ 1
Seznam druhů prací v laboratořích s vysoce virulentním materiálem
(§ 1 odst. 1 písm. c) vládního nařízení č. 28/1960 Sb.)
Laboratorní práce s vysoce virulentním materiálem jsou:
a)  práce s materiálem obsahujícím zárodky moru, asijské cholery, žluté zimnice, pravých neštovic, skvrnivky, Q-horečky, vozhřivky, meliodosy, vztekliny, tularémie, papouščí nemoci a jiných ornitóz, virových zánětů mozku a mozkových blan, toxoplazmózy, listeriózy, uhláku, histoplazmózy, kokcidiomykózy a torulózy a Sabinův virus B, a to
1.  při kultivaci mikroorganismů a práce s toxiny,
2.  při zpracování materiálu podezřelého z obsahu mikroorganismů,
3.  při ošetřování pokusných zvířat infikovaných mikroorganismy,
4.  při ošetřování lidí a zvířat, u nichž je podezření z onemocnění některým z mikroorganismů,
5.  při zneškodňování kultur mikroorganismů, zbytků materiálů a toxinů nebo
6.  při úklidu prostor, kde je zpracováván vysoce virulentní materiál nebo kde jsou chována zvířata infikovaná vysoce virulentním materiálem;
b)  jakékoliv práce
1.  při kultivaci poliomyelitických virů,
2.  při přípravě brucelových antigenů a očkovacích látek, včetně pokusných prací s brucelami,
3.  při přípravě salmonelových antigenů a očkovacích látek, včetně pokusných prací se salmonelami, při přípravě fágů a při fagotypizaci,
4.  s živými kulturami původce příjice, zejména Nelsonův test nebo
5.  s toxiny sporulujících mikrobů.
Seznam druhů prací a pracovišť v infekčních složkách zdravotnických a veterinárních zařízení, v laboratořích a na pracovištích sloužících převážně pro vyšetřování nebo zpracování infekčních materiálů (§ 1 odst. 1 písm. f) vládního nařízení č. 28/1960 Sb.)
§ 2
Infekčními složkami zdravotnických a veterinárních zařízení, laboratoří a pracovišť, sloužících převážně pro vyšetřování nebo zpracování infekčních materiálů, jsou tato pracoviště:
1.  infekční oddělení nemocnic, poliklinik, popř. jiných zdravotnických zařízení a vědeckých, výzkumných, výukových a kontrolních ústavů,
2.  infekční části jiných oddělení těchto zařízení, kde jsou umístění nemocní pohlavními nemocemi, trachomem a