Input:

135/1948 Sb., Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy Garance

č. 135/1948 Sb., Vládní nařízení o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. května 1948
o odměně obhájců v řízení před mimořádnými lidovými soudy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle zákona ze dne 18. února 1921, č. 78 Sb., kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří:
§ 1.
Obhájce, kterého si zvolí obžalovaný nebo kterého mu zřídí mimořádný lidový soud pro řízení před tímto soudem, má nárok na odměnu za obhajobu podle tohoto nařízení.
§ 2.
(1)  Obhájci náleží za obhajobu odměna podle délku jednání a složitosti případu za každé hlavní přelíčení ve výši 200,- až 800,- Kčs. V této odměně je zahrnuta i odměna za přípravu k hlavnímu přelíčení a za případná písemná podání.
(2)  V případech zcela mimořádného rozsahu může