134/2017 Sb., Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

134/2017 Sb.  Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 134/2017 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 12. dubna 2017
o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017
Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 31. března 2017 vydalo výměr MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka 3/2017 ze dne 31. března 2017 a nabyl účinnosti dne 1. dubna 2017.
 
Ministr:
Ing. Babiš v. r.
 
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru