134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném k 1.7.2017

134/2016 Sb.  Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 134/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2016
o zadávání veřejných zakázek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
368/2016 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 41, § 104, § 122, § 123, § 124 a § 125 - dosud neuvedeno
147/2017 Sb.
(k 22.5.2017)
mění § 48 odst. 10
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 248 odst. 3, § 256, § 268, § 269 a § 270
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,
b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,
c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách,
d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,
e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,
f) informační systém o veřejných zakázkách,
g) systém kvalifikovaných dodavatelů,
h) systém certifikovaných dodavatelů,
i) dozor nad dodržováním
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru