Input:

134/1968 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, platné do 31.12.1973 Archiv

č. 134/1968 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí, platné do 31.12.1973
[zrušeno č. 172/1973 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů
ze dne 17. září 1968
o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Ústřední rada odborů podle ustanovení § 124 odst. 4 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., § 1 zákona č. 37/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí a podle článku 11, 12 a 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí se změnami a doplňky provedenými usnesením celostátní všeodborové konference v květnu 1965 stanoví:
§ 1
(1) Funkce v Revolučním odborovém hnutí jsou funkce čestné a vykonávají se zásadně mimo pracovní dobu.
(2) Pokud to vyžaduje povaha, naléhavost nebo rozsah plnění úkolů vyplývajících z činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí nebo jejího zařízení (dále jen „základní organizace“) anebo z činnosti vyššího odborového orgánu, může být funkce vykonávána v pracovní době. V takovém případě poskytne vedení závodu funkcionáři pracovní volno na základě usnesení členské schůze nebo konference základní organizace anebo na základě rozhodnutí nebo podnětu odborového orgánu.
§ 2
(1) Vedení závodu poskytne pracovníku k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí pracovní volno:
a) krátkodobě, případ od případu, na dobu nezbytně nutnou na základě rozhodnutí podnikového výboru ROH nebo závodního výboru základní organizace anebo místního výboru ROH, popřípadě závodního důvěrníka (dále jen „závodní výbor“) nebo na základě rozhodnutí nebo podnětu vyššího odborového orgánu;
b) dlouhodobě, po celou pracovní dobu na předem stanovené pracovní dny v týdnu, popřípadě na jejich část, a to na dobu celého funkčního období nebo na jeho část, na základě usnesení členské schůze nebo konference základní organizace.
(2) Vyžaduje-li to rozsah činnosti základní organizace, poskytne vedení závodu

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací