Input:

134/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú.l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru Archiv

č. 134/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú.l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 27. srpna 1960
o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
Ministerstvo financí po projednání s národními výbory stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 21 vládního nařízení č. 81/1958 Sb., o správě národního majetku:
Čl. I
Vyhláška č. 206/1958 Ú. l. se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 2 zní:
„Bez přivolení nadřízených orgánů smějí nabývat věci
a)  krajské národní výbory bez zřetele na výši úplaty,
b)  okresní národní výbory až do výše úplaty 100 000 Kčs,
c)  místní národní výbory až do výše úplaty 10 000 Kčs.”
2. § 4 odst. 4:
„Krajské národní výbory mohou všeobecně nebo