Input:

133/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu Garance

č. 133/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 11. prosince 1967
o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2, 18 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Zřizuje se podnik pro zahraniční obchod, jehož název zní: Pragoinvest, podnik zahraničního obchodu (dále jen „podnik“).
§ 2
(1) Předmětem podnikání podniku je zahraniční obchodu, zvláště vývoz a dovoz strojírenských výrobků, jako motorových lokomotiv, kolejových vozidel (jako tramvají a tramvajových souprav, nákladních vozů pro podnikovou dopravu), kompresorů (jako pístových kompresorů, vývěv a turbokompresorů), výrobků pro průmyslového a jiné chlazení, dieselmotorů, dieselagregátů, včetně rozvoden a rozvodů a turbodmychadel, strojů a zařízení pro zpracování nerostných hmot (jako drtičů, mlýnů, třídičů a odlučovačů, strojů a zařízení pro keramické, porcelánové a podobné výrobky, pecí a chladičů pro výrobu stavebního materiálu, úpravu rud a jiných nerostů), silových polovodičů a jejich aplikací, velkých točivých elektrických strojů a transformátorů, jeřábů (jako autojeřábů, samohybných jeřábů a podobných mechanizačních prostředků), převodových zařízení (jako převodovek, variátorů a spojek), těžních zařízení hlubinných dolů.
(2) K oprávnění podniku náleží také dodávat zařízení nebo části zařízení, náhradní díly, komponenty, projekty, montáže a technickou pomoc, popřípadě stavební části dodávek, prodávat licence ve vazbě na dodávky zařízení, komponentů, montoven apod., vesměs pokud to souvisí se zbožím podniku vyhrazeným.
(3) Jednotlivé druhy zboží, jehož vývoz nebo dovoz je podniku vyhrazen, stanoví podrobně ministr zahraničního obchodu zvláštním opatřením.
(4) Podnik je oprávněn provozovat