132/2019 Sb., Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 132/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 27. května 2019
o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
Státní volební komise schválila usnesením č. 229 ze dne 27. května 2019 zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem a vyhlašuje a uveřejňuje podle § 8 odst. 2 písm. e) a § 49 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, následující celkové výsledky voleb:
 
a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů pro volby do Evropského parlamentu:
8 316 737
b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
2 388 304
c) celkový počet odevzdaných úředních obálek:
2 387 378
d) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici (v pořadí podle vylosovaného čísla, kterým byl označen jejich hlasovací lístek):
 
 
Politická strana, politické hnutí a koalice
Hlasy
1
Klub angažovaných nestraníků
2 580
2
Strana nezávislosti České republiky
9 676
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
7 890
4
Národní socialisté
1 312
5
Občanská demokratická strana
344 885
6
ANO, vytrollíme europarlament
37 046
7
Česká strana sociálně demokratická
93 664
8
Romská demokratická strana
1 651
9
Komunistická strana Čech a Moravy
164 624
10
Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu!
4 363
11
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka
4 284
12
ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO
18 715
13
Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PRIMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MATE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7
4 752
14
NE-VOLIM.CZ
2 221
15
Pro Česko
2 760
16
Vědci pro Českou republiku
19 492
17
PATRIOTI PRO NEUTRALITU
1 289
 
 Nahoru