132/2014 Sb., Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 132/2014 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2014
o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 39 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění zákona č. 232/2013 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu, způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů, obsah a pravidla vedení dokumentace o genetických zdrojích lesních dřevin, rozsah identifikačních údajů podle § 2h odst. 1 zákona a podrobnosti o poskytování vzorků genetických zdrojů lesních dřevin a o velikosti těchto vzorků.
§ 2
Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu
(K § 2c odst. 3 zákona)
Vzor žádosti o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.
Způsob a rozsah hodnocení genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů
(K § 2f odst. 3 zákona)
§ 3
(1) Hodnocení jednotlivých oddílů osiva se provádí před uložením každého oddílu do banky osiva a explantátů a následně v pravidelných časových intervalech uvedených pro jednotlivé druhy lesních dřevin v Národním programu. Před uložením oddílu osiva do banky osiva a explantátů se hodnotí základní kvalitativní parametry, a to klíčivost nebo životaschopnost, v případě hodnocení klíčivosti energie klíčení, počet klíčivých nebo životaschopných semen, čistota, hmotnost 1 000 kusů čistých semen v gramech. U oddílů osiva uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů se hodnotí klíčivost nebo životaschopnost, v případě hodnocení klíčivosti energie klíčení.
(2) Hodnocení jednotlivých oddílů explantátů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů se provádí jednou ročně. U organogenních explantátů se posuzuje jejich vitalita na základě barvy listů, velikosti uchovávaného explantátu a případná kontaminace explantátu. U embryogenních explantátů se sleduje jejich velikost, charakter embryogenního pletiva daný zabarvením a strukturou pletiva a případná kontaminace explantátu. U kryokonzervovaných explantátů se sledují standardizované podmínky kryokonzervace a jednou za deset let se provádí posouzení jejich regenerační schopnosti.
§ 4
(1) Hodnotící zpráva určené osoby obsahuje
a) přehled oddílů uložených a reprodukovaných v bance osiva a explantátů a jejich charakteristiku, a to velikost oddílů, strukturu zásob a hodnocení kvality oddílů,
b) údaje o poskytování vzorků z banky osiva a explantátů,
c) popis vykonaných prací za účelem uložení a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů v příslušném kalendářním roce,
d) posouzení vhodnosti dalšího uložení oddílů v bance osiva a explantátů v závislosti na hodnocení podle odstavce 2 a § 3,
e) informace o finančních nákladech spojených s uchováváním a reprodukcí genetických zdrojů lesních dřevin v bance osiva a explantátů a
f) informace o mezinárodní spolupráci banky osiva a
 
 Nahoru