Input:

132/1969 Sb., Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách Garance

č. 132/1969 Sb., Vyhláška Federálního výboru pro dopravu, jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
[zrušeno nepřímo č. 266/1994 Sb.]
VYHLÁŠKA
Federálního výboru pro dopravu
ze dne 4. listopadu 1969,
jíž se doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 52/1964 Sb., kterou se provádí zákon o dráhách
Federální výbor pro dopravu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 29 zákona č. 51/1964 Sb., o dráhách:
Čl. I
Ustanovení § 16 odst. 1 vyhlášky