Input:

132/1961 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům Garance

č. 132/1961 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 16. listopadu 1961,
kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
Ministerstvo potravinářského průmyslu v dohodě s odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Příloha k vyhlášce ministerstva potravinářského průmyslu č. 182/1958 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům, se mění a doplňují takto:
1. Odstavec 2 písm. c) - aa) zní:
„U lihovin a octa kvasného lihového: lihoviny vyráběné studenou cestou slazené i neslazené, pokud jsou dodávány do téhož výrobního závodu v množství 500 litrů, jinak podle dohody, lihoviny vyráběné teplou cestou a lihoviny Stock - dvouhvězdičkové - 1 přepravní originální balení, ušlechtilé destiláty - 1 přepravní originální balení, řezané destiláty (sdružené) s výjimkou lihovin Stock - dvouhvězdičkové - 200 litrů, ocet kvasný lihový - 10 hektolitrů.”