Input:

131/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu Garance

č. 131/1947 Sb., Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947,
kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 3 zákona ze dne 25. října 1946, č. 192 Sb., o dvouletém hospodářském plánu:
§ 1.
(1)  Náklad na investice, stanovený v § 6, odst. 1 zák. č. 192/1946 Sb., se zvyšuje na 70 232 miliardy Kčs. Tato částka může býti v rámci schválených investic dále zvýšena o rozdíl mezi cenami platnými ke dni 25. října 1946 a cenami platnými v počáteční den účinnosti tohoto nařízení.
(2)  Rozvrh nákladu na investice, stanovený v § 6, odst. 2 zák. č. 192/1946 Sb., se po zvýšení nákladu podle odstavce 1 mění tak, že z částky 70 232 miliardy Kčs připadne:
 
a)
na průmysl a řemeslnou výrobu
25 732 miliardy Kčs,
 
z toho na průmysl výživy
2950 miliardy Kčs,
b)
na zemědělství
5 213 miliardy Kčs,
c)
na dopravu
15 087 miliardy Kčs,
d)
na opravu bytů zničených válkou a na opatření nových bytů
14 000 miliard Kčs,