Input:

130/1962 Sb., Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu, platné do 22.1.1964 Archiv

č. 130/1962 Sb., Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu, platné do 22.1.1964
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 29. prosince 1962
o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu
Ministr financí po projednání s krajskými národními výbory a zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 16 odst. 1 zákona