Input:

130/1960 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 130/1960 Sb., Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 99/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 24. srpna 1960
o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky
Ministerstvo potravinářského průmyslu v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány stanoví podle § 1 a 2 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby, a podle §§ 1 a 2 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Vzhledem k nové územní organizaci státu a aby se předešlo zneužívání dosavadních poukázek na chléb, je třeba provést výměnu starých poukázek za nové poukázky. Proto staré poukázky na chléb vydané zemědělcům do 30. září 1960 podle vyhlášky ministerstev potravinářského průmyslu a vnitřního obchodu č. 241/1957 Ú. l., o provádění výměny mouky zemědělců na chléb, pozbývají platnosti dnem 31. října 1960; počínaje dnem 1. listopadu 1960 nesmějí prodejny chléb na staré poukázky vydávat.
§ 2
1. V období od 1. října do 31. října 1960 budou vyměňovat staré poukázky na chléb za nové poukázky zemědělské mlýny, které poukázky zemědělcům vydaly.
2. V