Input:

130/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti 21.7.1948 Garance

č. 130/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti 21.7.1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. května 1949
o smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsané v Bukurešti dne 21. července 1948.
Mezi republikou Československou a Lidovou