Input:

13/2022 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos Garance

č. 13/2022 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Turks a Caicos výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos, sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a