Input:

13/2018 F.z., Sdělení k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017) Garance

13/2018 F.z.
Sdělení
k praktické aplikaci článku 11 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 5/2017)
 
Zpracovatel: Ing. Jiří Kostohryz, LL.M.
Č.j.: MF-31414/2017/15-3
Tel.: 257 044 397
PID: MFCR8XWSPY
Článek 1

Ministerstvo financí sděluje, a to v návaznosti na ustanovení článku 11 odst. 7 Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému