13/2017 F.z., Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
13/2017 F.z.
Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
Ministerstvo financí na základě informací obdržených z Ministerstva zahraničních věcí oznamuje, že ve Sbírce mezinárodních smluv byla vyhlášena tato dohoda o výměně informací v daňových záležitostech:
 
Zpracovatel: Mgr. Jan Kosatka
Č. j.: MF-12458/2016/2502-15
Tel.: 257 044 629
PID: MFCR7XQNHQ

Sbírka mezinárodních smluv č. 62/2017
Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016.

Tato dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku
 
 Nahoru