Input:

13/1966 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech Garance

č. 13/1966 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú.l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení začátku a konce pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 28. ledna 1966
o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l., kterou bylo vyhlášeno usnesení vlády o stanovení