Input:

R 13/1958 (tr.); Garance

č. 13/1958 Sb. rozh. tr.
Soud nemůže v hlavním líčení zastavit trestní stíhání proto, že obžalovaný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, nýbrž – zjistí-li tento důvod – zprostí rozsudkem obžalovaného podle § 242 písm. d) tr. ř. obžaloby. Zastavit trestní stíhání proto, že obžalovaný nebyl v době činu pro nepříčetnost trestně odpovědný, může soud pouze v rozhodnutí o předběžném projednání obžaloby [§ 199 odst. 1 písm. c), § 192 odst. 1 písm. e) tr. ř.) anebo prokurátor v přípravném řízení (§ 192 odst. 1 písm. e) tr. ř.].
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 25. září 1957, 1 Tz 205/57.)
Lidový soud v Chrudimi usnesením v hlavním líčení zastavil trestní stíhání vedené proti obžalovanému pro trestný čin pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. a trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák. Toto usnesení se stalo pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil usnesení lidového soudu a tomuto soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že pro nepříčetnost nemůže soud trestní stíhání zastavit a že nesprávně soud rozhodl na základě výpovědi tlumočníka proti zcela opačnému posudku znalců lékařů.
Nejvyšší soud shledal, že byl porušen zákon.
Obžalovaný, který je hluchoněmý, byl žalován jednak pro trestný čin pohlavního zneužití podle § 239 odst. 1 tr. zák. proto, že v roce 1956 pohlavně zneužil několik děvčat ve věku kolem deseti let, které vlákal do své boudy, v níž bydlil, jednak pro trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a) tr. zák., ježto národnímu podniku Průmstav odcizil stavební materiál v hodnotě 1056 Kčs.
Lidový soud zastavil v hlavním líčení trestní stíhání s tím, že obžalovaný byl V době spáchání trestného činu nepříčetný.
V přípravném řízení byl zkoumán