Input:

13/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích Archiv

č. 13/1956 Sb., Zákonné opatření, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 12. dubna 1956,
kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, se mění takto:
1. § 12 zní:
„(1)  Přestupky proti předpisům vydaným na ochranu silničního provozu stíhají v rozsahu dále uvedeném orgány veřejné bezpečnosti.
(2)  Držitele a řidiče motorových vozidel a řidiče městských kolejových vozidel trestají tyto orgány
a)  písemným pokáráním nebo
b)  pokutou do 500 Kčs.
Vedle uložení pokuty může být vyměněn i kupon k řidičskému průkazu.
(3)  Závažné přestupky osob uvedených v předchozím odstavci trestá tříčlenná trestní komise, zřízená u dopravního inspektorátu v sídle okresního národního výboru, která může uložit
a)  písemné pokárání nebo
b)  pokutu do 3000 Kčs.
Vedle uložení pokuty může tato komise vyměnit kupon k řidičskému průkazu nebo odejmout řidičský průkaz dočasně nebo natrvalo.
(4)  Za nedobytnou pokutu nelze uložit náhradní trest odnětí svobody.
(5)  Má-li