Input:

129/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce Garance

č. 129/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. září 1969
o Mezinárodní úmluvě o nákladové značce
Dne 5. dubna 1966 byla v Londýně sjednána Mezinárodní úmluva o nákladové značce.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o nákladové značce byla uložena u generálního tajemníka Mezivládní námořní