Input:

129/1962 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě Archiv

č. 129/1962 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú.l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy a spojů
ze dne 21. prosince 1962
o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle