Input:

R 129/1954; Garance

č. 129/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Rodiče mohou až do skončení řízení o osvojení odvolat přivolení, jež dali k osvojení svého dítěte (§ 66 odst. 2 zák. o právu rodinném).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. června 1954, Cz 272/54.)
Manželé K. požádali lidový soud, aby vyslovil, že nezletilý Ivan B. narozený 9. října 1953, je jejich osvojencem. Soud provedl potřebné šetření a vyslechl i oba rodiče dítěte, kteří projevili souhlas s tím, aby dítě bylo manžely K. osvojeno.
Lidový soud v Humpolci vyslovil na to, že nezletilý IvanB. je osvojencem manželů K. a že jeho příjmení je K.
Do tohoto usnesení podala matka dítěte stížnost, v které uváděla, že o věci znovu uvažovala a dospěla k názoru, že nemůže souhlasit s osvojením, kterým by pozbyla svých rodičovských práv k dítěti.
Krajský soud v Jihlavě stížnosti matky nevyhověl. V odůvodnění uvedl, že jednou daný souhlas nemůže matka odvolat, poněvadž pro to není v zákoně podkladu.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením krajského soudu byl porušen zákon, usnesení to zrušil a vrátil věc krajskému soudu, aby o ní dále jednal a znovu rozhodl.
Z odůvodnění:
Osvojením zaniká rodičovská moc rodičů osvojence (§ 68 odst. 1 zák. o právu rod.) a osvojenec nabývá postavení dítěte osvojitele (§ 63 zák. o právu rod.). Osvojení je takto nejhlubším zásahem do dosavadních právních vztahů