Input:

129/1951 Sb., Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem, platné do 12.10.1960 Archiv

č. 129/1951 Sb., Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem, platné do 12.10.1960
[zrušeno č. 147/1960 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra zemědělství
ze dne 27. prosince 1951
o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem.
Ministr zemědělství nařizuje v dohodě s ministrem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění:
§ 1.
(1) Finanční a účetní služba majetkové podstaty pozemkových reforem a úkony s ní souvisící se přenášejí z