128/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 128/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 47 odst. 2 a § 48 odst. 1:
Čl. I
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 210/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 6 písm. e) se za slovo „lyžařské“ vkládají slova „a vodní“.
2. V § 2 úvodní části ustanovení se za slovo „lyžařských“ vkládají slova „a vodních“.
3. V § 6 odst. 2 písm. e) se za slovo „lyžařských“ vkládají slova „a vodních“.
4. V příloze č. 1 položce Dopravní zařízení bod 6 zní:
 
6.
Lyžařské a vodní vleky
provozní revize
1 rok„.
 
 
 Nahoru