Input:

128/1968 Sb., Zákon o Národní frontě, platné do 27.12.1970 Archiv

č. 128/1968 Sb., Zákon o Národní frontě, platné do 27.12.1970
[zrušeno č. 146/1970 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. září 1968
o Národní frontě
Prohlášením ze dne 15. června 1968 stanovila Národní fronta směry i cíle své politické činnosti. Další vývoj socialistické demokracie v ČSSR vyžaduje zajistit i právní předpoklady k tomu, aby do vyhlášení nové ústavy mohla Národní fronta rozvíjet svou činnost v duchu tohoto prohlášení a v souladu s principy federativního uspořádání naší republiky a demokratickými tradicemi našich národů.
Vycházejíc z těchto požadavků a z humanistických a demokratických principů socialismu a pluralitního pojetí politického systému uskutečněného v Národní frontě, jak jsou vyjádřeny v jejím prohlášení ze dne 29. srpna 1968, Národní shromáždění se usneslo k provedení článku 6 ústavy Československé socialistické republiky na tomto zákoně.
§ 1
(1) Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a národnostní, sociálních vrstev i zájmových skupin. Vychází ze zásady socialistického uspořádání společnosti a jejího rozvoje. Sdružuje politické strany a jiné společenské organizace.
(2) Národní fronta ČSSR je uspořádaná federativním způsobem a ve své činnosti se řídí vlastním statutem, v němž určuje principy své činnosti a podmínky členství v Národní