Input:

128/1962 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 128/1962 Sb., Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu, platné do 30.6.1964
[zrušeno č. 109/1964 Sb.]
VYHLÁŠKA
hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 21. prosince 1962
o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu
Hlavní arbitr Československé socialistické republiky stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a se zúčastněnými ústředními úřady podle § 190 odst. 2 písm. a) zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
§ 1
Dvojnásobné penále stanovené zákonem č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, popřípadě jeho prováděcími předpisy, u dodávek (poddodávek) výrobků, prací a výkonů určených pro centralizovanou investiční výstavbu, se platí pouze u dodávek (poddodávek) pro centralizované stavby
a) o nichž vláda stanovila, že jejich uvedení do provozu a dokončení musí být v přípravě výstavby i při jejím provádění zajišťováno