127/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

127/2017 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/201…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 127/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, se mění takto:
1. V § 10 odst. 6 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.
2. § 17 zní:
㤠17
(1) Odběrná nebo předávací místa
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru