Input:

127/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů Garance

č. 127/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 21. prosince 1967
o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst., 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Chemapol, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20. prosince 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem chemického průmyslu, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem zemědělství a výživy a ministerstvem spotřebního průmyslu, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.
§ 2
(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek potřebných pro chemickou výrobu, minerálních a mazacích olejů, jejich polotovarů i vedlejšího výrobků, pohonných