Input:

127/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B Garance

č. 127/1965 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věci o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. října 1965
o změnách článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů, přijatých XVIII. Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 17. prosince 1963 v rezoluci č. 1991/XVIII A a B
Dne 17. prosince 1963 byly na XVIII. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů přijaty rezoluce 1991/XVIII A a B, které obsahují text změn článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů.
S uvedenými změnami článků 23, 27 a 61 Charty Organizace spojených národů vyslovilo Národní shromáždění Československé socialistické republiky souhlas dne 22. prosince 1964 a president republiky souhlas dne 22. prosince 1964 a president republiky je ratifikoval dne 23. prosince 1964. Ratifikační listina Československé socialistické republiky k uvedeným změnám Charty Organizace spojených národů byla odevzdána generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů dne 19. ledna 1965. Změny vstoupily v platnost dne 31. srpna 1965.
Články 23 a 27 Charty Organizace