Input:

127/1951 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady Garance

č. 127/1951 Sb., Vládní nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Přesunem působnosti podle tohoto nařízení se mají ústřední úřady co nejvíce oprostit od rozhodování v jednotlivých osobních věcech státních zaměstnanců, aby se tak zjednodušilo a zhospodárnilo jejich vyřizování.
§ 2.
(1)  Z působnosti ústředních úřadů v osobních věcech zaměstnanců národních výborů se přenáší na krajské národní výbory (ústřední národní výbor hlavního města Prahy)
1.  započtení doby pro časový postup podle § 7 odst. 2 a § 8 odst. 2 vládního nařízení č. 68/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance, nebo podle obdobných předpisů, pokud se tak děje v rámci směrnic vydaných podle § 10 tohoto řádu (předpisů obdobných),
2.  rozhodování o přeložení zaměstnance, s nímž je spojena změna osobního úřadu (§ 12 odst. 2 vládního nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích), jestliže se zúčastněné osobní úřady na přeložení dohodnou,
3.  rozhodování o převodu zaměstnance do jiného oboru státní správy (§ 12 odst. 3 vl. nař. č. 120/1950), nedojde-li převodem k změně