Input:

126/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů Garance

č. 126/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. srpna 1950,
kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Fond pro pojišťování vývozních úvěrů (dále jen „Fond”), jenž byl zřízen zákonem č. 121/1931 Sb., o podpoře zahraničního obchodu, a jehož právní poměry byly dále upraveny vládním nařízením č. 158/1931 Sb.,