Input:

125/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů Garance

č. 125/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
VYHLÁŠKA
ministra zahraničního obchodu
ze dne 8. prosince 1967
o určení Centrotexu,akciové společnosti pro zahraniční obchod k provádění některých zahraničních obchodů
Ministr zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministrem financí podle § 2 odst. 1, 2 a 3 a § 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Centrotex, akciová společnost pro zahraniční obchod se sídlem v Praze (dále jen „společnost“), k jejímuž vzniku bylo uděleno státní povolení spolu se schválením stanov rozhodnutím ministerstva zahraničního obchodu ze dne 30. listopadu 1967, vydaným v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu, ministerstvem chemického průmyslu a ministerstvem vnitřního obchodu, se určuje k provádění zahraničního obchodu se zbožím uvedeným v § 2.
§ 2
(1) Společnosti je vyhrazen vývoz a dovoz textilních výrobků, zejména textilních tkanin a tkanin z chemických a syntetických materiálů, pletených a stávkových výrobků, bytového