Input:

125/1962 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 125/1962 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ
ze dne 19. prosince 1962
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 11. července 1962 č. 63 Sb., kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní