Input:

125/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí, platné do 6.9.1963 Archiv

č. 125/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí, platné do 6.9.1963
[zrušeno č. 66/1963 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací