Input:

125/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí, platné do 6.9.1963 Archiv

č. 125/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí, platné do 6.9.1963
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1951,
kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta