Input:

124/2019 Sb., Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části Garance

č. 124/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra
ze dne 9. května 2019
o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
Ministr vnitra podle § 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje na