Input:

124/1969 Sb., Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky Garance

č. 124/1969 Sb., Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
[zrušeno nepřímo č. 40/1993 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 6. listopadu 1969,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl. 1
Zákona ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, se mění a doplňuje takto:
1. Za § 14 se vkládá § 14a, který včetně nadpisu zní:
㤠14a
Odnětím
(1) Ministerstvo vnitra může odejmout občanovi státní občanství republiky, zdržuje-li se v cizině, a
a) na vlastní žádost nabyl cizího státního občanství, nebo

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací