Input:

124/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy Garance

č. 124/1960 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
[zrušeno nepřímo č. 542/1991 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 10. srpna 1960,
kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb. o organizaci státní báňské správy
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Ustanovení §§ 1 a 6 vládního nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy, se mění