Input:

124/1947 Sb., Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně Garance

č. 124/1947 Sb., Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně
ZÁKON
ze dne 24. června 1947,
jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Počátkem zimního semestru studijního roku 1947/48 zřizuje se v Brně Vysoká škola sociální.
§ 2.
(1)  Vysoká škola sociální je oprávněna udíleti akademické hodnosti.
(2)  Statut Vysoké školy sociální vydá vláda nařízením.
(3)  Studijní a zkušební řády vydá ministr školství a osvěty.
§ 3.
Tento zákon nabývá