Input:

123/1973 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve znění účinném k 30.10.2002 Garance

č. 123/1973 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve znění účinném k 30.10.2002
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. října 1973
o Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
81/2000 Sb. m. s.
(k 28.2.2000)
pozbývá platnosti ve vztazích mezi ČR a Ukrajinou
119/2002 Sb. m. s.
(k 30.10.2002)
pozbývá platnosti ve vztazích mezi ČR a Ruskou federací
Dne 6. června 1972 byl v Praze podepsán Protokol o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik.
Protokol vstoupil v platnost dnem podpisu.
České znění Protokolu se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
Krajčír v. r.
 
PROTOKOL
o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik na základě Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 6. května 1970, a také na základě Dohody o kulturní a vědecké spolupráci ze dne 28. února 1972, s cílem zdokonalení a upravení srovnatelnosti odpovídající úrovně vzdělání, vědeckých hodností a titulů v obou státech, se dohodly na následujícím.
Článek 1
Vysvědčení o ukončení základní devítileté školy vydávaná v Československé socialistické republice a vysvědčení o ukončení osmi tříd střední školy vydávaná ve Svazu sovětských socialistických republik, jsou rovnocenná a opravňují k pokračování ve studiu na úplné střední škole nebo k přijetí na odpovídající střední