Input:

123/1969 Sb., Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady Garance

č. 123/1969 Sb., Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem
ze dne 21. října 1969,
kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
§ 1